Prodej a servis strojů, nástrojářství, poradenská činnost ve strojírenství a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

Ing. Ladislav Mařata
Tel.: +420 775 681 145
L.MARATA@LM-EROZE.CZ

Vítejte v naší prezentaci

Hlavní činnosti firmy je zajištění:

"Elektrochemických, elektroerozivních" obráběcích strojů a příslušenství.

Funkce stroje

 

Popis funkce stroje

    

   

Obrábění, například razníků, je uskutečněné pomocí stejnosměrných pulsů z MTCS generátoru. Jako nástroje se používá elektroda, která je upnuta na vibrační hlavě, která kmitá frekvencí F a s rozkmitem A.             
     
Elektrické proudové impulzy generátoru  jsou synchronizované s kmitáním elektrody. Nastavená pracovní mezera je řízena ACS - adaptivním řídícím systémem.             
     
Během obrábění se obrobek pohybuje směrem nahoru s upínacím stolem rychlostí 
V = 0.01 - 0.45 mm/min a kopíruje tvar elektrody do obrobku s přesností 0.01 mm.            
     
Přednastavená pracovní mezera mezi obrobkem a elektrodou je vyplachována elektrolytem z nádrže pomocí čerpadla. V tenké vrstvě elektrolytu dochází za pomocí protékajícího elektrického proudu k elektrochemickému procesu vyplavování materiálu obrobku.            
     
Vyplavené částice jsou vyplachované z pracovní mezery a odtékají do pracovní nádrže kde se usazují.             
     
Drsnost povrchu po obrábění je Ra=0,8. Povrchy jsou lesklé a jsou dále snadno leštitelné
až k velmi jakostním povrchům.             
     
Rychlost obrábějí je podle druhu elektrody od 0.01 až 0.45 mm / min.