Prodej a servis strojů, nástrojářství, poradenská činnost ve strojírenství a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

Ing. Ladislav Mařata
Tel.: +420 775 681 145
L.MARATA@LM-EROZE.CZ

Vítejte v naší prezentaci

Hlavní činnosti firmy je zajištění:

odsavačů extor včetně příslušenství.

Princip

 

Fyzikálně chemický mechanismus
lektrochemického obrábění  
   


Mechanizmus úběru materiálu při elektrochemickém obrábění ECM je založený na elektrolytickém procesu. Úběr materiálu odpovídá Faradayovu zákonu o elektrickém náboji, který říká, že množství odstraněného materiálu je úměrné velikosti proudu a času jeho působení. 

Schéma obrábění následuje dále:  

Elektrické napětí je aplikované na kovové elektrody ponořené do vodného roztoku neutrální soli. Obrobek (anoda) je připojená ke kladnému pólu zdroje energie, elektroda (katoda) k zápornému pólu. 

Obrázek ukazuje schéma elektrochemického článku v kterém anoda i katoda jsou železné elektrody. Jako elektrolyt je použit vodní roztok dusičnanu sodného jehož molekuly se dělí do dusičných a sodíkových iontů. Kromě toho vznikají další produkty odloučení: H+ a OH-

            1 - elektroda - obrobek 
          2 - elektrolyt 
          3 - elektroda - nástroj 
          4 - zdroj proudu

Když se zapne elektrické napětí do tohoto elektrochemického článku, začne redukční proces mezi katodou a anodou. Atom železa vydá dva elektrony a ty projdou krystalovou mřížkou do elektrolytu ve formě podvojných iontů Fe+2. Tyto ionty při interakci s dusičnými ionty vytvoří rozpustnou směs dusičnanu železa Fe(NO3)2.

V důsledku reakce mezi dusičnanem železa a ionty OH- se nejdříve vytvoří hydroxid železitý Fe(OH)2, a ten se potom transformuje do Fe(OH)3, který se vysráží na dně nádrže jako kal. Ten je lehce odstranitelný pomocí filtru, separátoru nebo se jednoduše vypustí ze dna nádrže. Tento proces se během procháyení proudu neustále opakuje.

Ionty vodíku jsou přijímány katodou a spojují se do atomů vodíku, které se sloučí do plynné molekuly vodíku. Ionty sodíku se v roztoku nijak nerozkládají a procesu se neúčastní. Teoreticky se při rozkládání elektrickým proudem kromě elektrické energie ztrácí pouze voda.